SPONSER

現在募集中でございます。

スポンサー募集中

入部ご希望の方

中央大学学院体育会

OB会役員体制

2019年5月25日に幹事会があり、OB会の任期満了に伴い新体制が決定致しました。
詳細は別紙

役員体制別紙